���������

พบทัวร์ 38 โปรแกรม

พบทัวร์ 38 โปรแกรม


��������� (38 แพ็คเกจ)

จีน
ทัวร์จีน ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5วัน 4คืน บิน(CZ)
4 % OFF
  8,575 รหัสทัวร์ :: CN_CZ00023

ทัวร์จีน ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5วัน 4คืน บิน(CZ)

จำนวนวัน
5วัน 4คืน
อาหาร 14 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

24 ส.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 25,999
THB 24,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
China Southern Airlines

จีน
ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย ทองหยอด เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4วัน 3คืน บิน(CZ)
4 % OFF
0 % OFF
  10,198 รหัสทัวร์ :: CN_CZ00022

ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย ทองหยอด เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4วัน 3คืน บิน(CZ)

จำนวนวัน
6วัน 5คืน
อาหาร 11 มื้อ
โรงแรม 2 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

12 ต.ค. 2562 - 05 พ.ย. 2562
 
จองได้แล้ววันนี้

THB 0
THB 0
0
ประหยัดไป SAVE
China Southern Airlines

จีน
ทัวร์จีน หนานหนิง สละลอยแก้ว น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 5วัน 4คืน บิน(CZ)
4 % OFF
0 % OFF
3 % OFF
  9,225 รหัสทัวร์ :: CN_CZ00025

ทัวร์จีน หนานหนิง สละลอยแก้ว น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 5วัน 4คืน บิน(CZ)

จำนวนวัน
5วัน 4คืน
อาหาร 11 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

15 ส.ค. 2562 - 16 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 25,999
THB 25,299
700
ประหยัดไป SAVE
China Southern Airlines

จีน
ทัวรจีน จางเจียเจี้ย วุ้นมะพร้าว เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง 5วัน 4คืน บิน(WE)
4 % OFF
0 % OFF
3 % OFF
4 % OFF
  9,044 รหัสทัวร์ :: CN_WE00020

ทัวรจีน จางเจียเจี้ย วุ้นมะพร้าว เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง 5วัน 4คืน บิน(WE)

จำนวนวัน
5วัน 4คืน
อาหาร 11 มื้อ
โรงแรม 2 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

23 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 27,999
THB 26,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Smile

จีน
ทัวร์จีน ฮาร์บิน น้ำแข็งใสโบราณ โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7วัน 5คืน บิน(XW)
4 % OFF
0 % OFF
3 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
  8,871 รหัสทัวร์ :: CN_XW00018

ทัวร์จีน ฮาร์บิน น้ำแข็งใสโบราณ โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7วัน 5คืน บิน(XW)

จำนวนวัน
7วัน 5คืน
อาหาร 15 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

18 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 27,999
THB 26,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Nok Scoot

จีน
ทัวร์จีนขนมเหนียว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลงเฉิงตู 6วัน 5คืน บิน(CA)
4 % OFF
0 % OFF
3 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
2 % OFF
  9,127 รหัสทัวร์ :: CN_CA00004

ทัวร์จีนขนมเหนียว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลงเฉิงตู 6วัน 5คืน บิน(CA)

จำนวนวัน
6วัน 5คืน
อาหาร 12 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

12 ก.ย. 2562 - 05 พ.ย. 2562
 
ต.ค.
พ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 28,999
THB 28,499
500
ประหยัดไป SAVE
Air China

จีน
ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ขนมข้าวตู หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6วัน 5คืนบิน(3U)
4 % OFF
0 % OFF
3 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
2 % OFF
3 % OFF
  5,195 รหัสทัวร์ :: CN_3U00012

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ขนมข้าวตู หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6วัน 5คืนบิน(3U)

จำนวนวัน
6วัน 5คืน
อาหาร 14 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

23 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 31,999
THB 30,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Sichuan Airlines

จีน
ทัวร์จีน เที่ยว 2 มณฑล อู้หยวน อู่อี๋ซาน ขนมม้าฮ่อ เซี่ยเหมิน หลงหู่ซาน อิงถาน 6วัน 5คืน บิน(MF)
4 % OFF
0 % OFF
3 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
2 % OFF
3 % OFF
2 % OFF
  7,983 รหัสทัวร์ :: CN_MF00003

ทัวร์จีน เที่ยว 2 มณฑล อู้หยวน อู่อี๋ซาน ขนมม้าฮ่อ เซี่ยเหมิน หลงหู่ซาน อิงถาน 6วัน 5คืน บิน(MF)

จำนวนวัน
6วัน 5คืน
อาหาร 14 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

17 ก.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562
 
ต.ค.
พ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 32,999
THB 32,299
700
ประหยัดไป SAVE
Xiamen Air

จีน
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ขนมครองแครง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ Century Legend Cruise 5วัน 4คืน บิน(WE)
4 % OFF
0 % OFF
3 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
2 % OFF
3 % OFF
2 % OFF
3 % OFF
  5,456 รหัสทัวร์ :: CN_WE00018

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ขนมครองแครง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ Century Legend Cruise 5วัน 4คืน บิน(WE)

จำนวนวัน
5วัน 4คืน
อาหาร 12 มื้อ
โรงแรม 2 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

10 ต.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 35,999
THB 34,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Smile

จีน
ทัวร์จีน DOUBLE SHANGRI LA ขนมรังผึ้ง ไต่ขอบฟ้าสู่เต๋อชิง ย่าติง แชงกรีล่าผืนสุดท้าย 8วัน 7คืน บิน(M
4 % OFF
0 % OFF
3 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
2 % OFF
3 % OFF
2 % OFF
3 % OFF
2 % OFF
  8,041 รหัสทัวร์ :: CN_MU00019

ทัวร์จีน DOUBLE SHANGRI LA ขนมรังผึ้ง ไต่ขอบฟ้าสู่เต๋อชิง ย่าติง แชงกรีล่าผืนสุดท้าย 8วัน 7คืน บิน(M

จำนวนวัน
8วัน 7คืน
อาหาร 21 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

25 ส.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 48,999
THB 47,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
China Eastern

จีน
ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางสายไหมขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง 9วัน 8คืน บิน(3U)
4 % OFF
0 % OFF
3 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
2 % OFF
3 % OFF
2 % OFF
3 % OFF
2 % OFF
2 % OFF
  9,484 รหัสทัวร์ :: CN_3U00013

ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางสายไหมขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง 9วัน 8คืน บิน(3U)

จำนวนวัน
9วัน 8คืน
อาหาร 23 มื้อ
โรงแรม 2 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

08 ก.ย. 2562 - 20 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 48,999
THB 47,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Sichuan Airlines