พบทัวร์ 3 โปรแกรม

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

 
 
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
FI_QR00001 : ทัวร์ฟินเเลนด์ เฮลซิงกิอิวาลา อินารี ล่าแสงเหนือโรวาเนียมิ 8วัน 5คืน บิน (QR) 69,900 09 ม.ค. - 30 มี.ค. 63
Qatar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Qatar Airways QR833

QR303
QR308

QR838
สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ
จองด่วน
FI_AY00004 : ทัวร์ฟินเเลนด์ Finland Adventure Icebreaker 8วัน 6คืน บิน(AY) 145,000 28 ธ.ค. - 21 มี.ค. 63
Fin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Fin Air AY7246 (10.55 น.-17.10 น.)

AY7047 (20.10 น.-21.50 น.)
AY 514 (20.55 น.-22.25 น.)

AY143 (00.45 น.-15.40 น.)
สุวรรณภูมิ
8วัน 6คืน
3,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ
จองด่วน
FI_AY00006 : ทัวร์ฟินเเลนด์ Adventure IceBreaker 9วัน 7คืน บิน(AY) 163,000 27 ธ.ค. - 27 มี.ค. 63
Fin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Fin Air AY 146 (10.55 น.-17.10 น.)

AY 609 (20.20 น.-22.00 น.)
AY 141 (-) สุวรรณภูมิ
9วัน 7คืน
2,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ
จองด่วน