พบทัวร์ 3 โปรแกรม

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

 
 
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์ฟินเเลนด์ เฮลซิงกิอิวาลา อินารี ล่าแสงเหนือโรวาเนียมิ 8วัน 5คืน บิน (QR) : รหัสทัวร์ FI_QR00001 69,900 09 ม.ค. - 30 มี.ค. 63
Qatar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Qatar Airways QR833

QR303
QR308

QR838
สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน
1,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์ฟินเเลนด์ Finland Adventure Icebreaker 8วัน 6คืน บิน(AY) : รหัสทัวร์ FI_AY00004 145,000 28 ธ.ค. - 21 มี.ค. 63
Fin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Fin Air AY7246 (10.55 น.-17.10 น.)

AY7047 (20.10 น.-21.50 น.)
AY 514 (20.55 น.-22.25 น.)

AY143 (00.45 น.-15.40 น.)
สุวรรณภูมิ
8วัน 6คืน
3,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์ฟินเเลนด์ Adventure IceBreaker 9วัน 7คืน บิน(AY) : รหัสทัวร์ FI_AY00006 163,000 27 ธ.ค. - 27 มี.ค. 63
Fin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Fin Air AY 146 (10.55 น.-17.10 น.)

AY 609 (20.20 น.-22.00 น.)
AY 141 (-) สุวรรณภูมิ
9วัน 7คืน
2,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ
จองด่วน