พบทัวร์ 4 โปรแกรม โครเอเชีย

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (TK) : รหัสทัวร์ WCHR_TK00010
63,900 25 ก.ค. - 22 มี.ค. 66
Turkish Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK069

TK 1053
TK 1978

TK 068
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์โครเอเชีย นั่งกระเช้าชมเมืองดูรอฟนิค 8วัน 5คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ : รหัสทัวร์ VCHR_EK00005
64,900 26 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK385

EK2012
EK2013

EK384
สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 25 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์แกรนด์โครเอเชีย ซาแกรบ พูล่า โอพาเทีย 10 วัน 7 คืน : รหัสทัวร์ WCHR_QR00001
115,900 16 ส.ค. - 22 ต.ค. 65
Qatar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Qatar Airways QR 833

QR 215
QR 218

QR 836
สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 22 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์โครเอเชีย Happy New year 10 วัน 7 คืน : รหัสทัวร์ WCHR_TK00011
125,900 16 ส.ค. - 30 ธ.ค. 65
Turkish Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK 065

TK 1053
TK 440

TK 068
สุวรรณภูมิ
10 วัน 7 คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 22 มื้อ
จองด่วน