พบทัวร์ 2 โปรแกรม จอร์แดน

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์จอร์เเดน Jordan In Dream Sun City Camp 7วัน 4คืน บิน(RJ) : รหัสทัวร์ JO_RJ00018
69,900 14 ม.ค. - 10 เม.ย. 63
Royal Jordanian
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Royal Jordanian RJ181 RJ182 สุวรรณภูมิ
7วัน 4คืน
1,300
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จอร์เเดน Jordan In Dream on April 7วัน 4คืน บิน(RJ) : รหัสทัวร์ JO_RJ00017
76,900 14 ม.ค. - 10 เม.ย. 63
Royal Jordanian
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Royal Jordanian RJ181 RJ182 สุวรรณภูมิ
7วัน 4คืน
1,300
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน