���������������������

บริการรับจัดทัวร์จอร์แดน ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์จอร์แดนราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์จอร์แดนวันหยุด
ทัวร์จอร์แดนปีใหม่ สนใจโทร 02-184-6990, 02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 065-639-5493 061-463-9562


ทัวร์จอร์แดน อัมมา เพตรา เจราช มาดานา ทะเลสาบเดดซี 7วัน 5คืน

ทัวร์จอร์แดน อัมมา เพตรา เจราช มาดานา ทะเลสาบเดดซี 7วัน 5คืน

พาทุกท่านชมนครเจอราช ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เดินเข้าสู่ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ ชมน้ำพุใจกลางเมือง เดินทางไปยังเม...


รหัสทัวร์ :: JO_WY00001
23 มิ.ย. 2561 - 22 ธ.ค. 2561

Oman Air
3,493 Views
เริ่มต้น 47,888 บาท/ท่าน
ทัวร์จอร์แดน เที่ยวครบจัดเต็ม ที่พักดีนอนเพรตา เดดซี 7วัน 4คืน

ทัวร์จอร์แดน เที่ยวครบจัดเต็ม ที่พักดีนอนเพรตา เดดซี 7วัน 4คืน

พาทุกท่านเที่ยวกรุง-อัมมาน เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว เที่ยวนครเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่ พักผ่...


รหัสทัวร์ :: JO_RJ00004
23 พ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561

Royal Jordanian
5,455 Views
เริ่มต้น 58,900 บาท/ท่าน
ทัวร์จอร์แดน เที่ยวครบจัดเต็ม นอนเดดซี 7 วัน 4 คืน (RJ)

ทัวร์จอร์แดน เที่ยวครบจัดเต็ม นอนเดดซี 7 วัน 4 คืน (RJ)

อัมมาน นครเจอราช เมาท์ เนโบ มาดาบา เดดซี เมืองอคาบา ลงเรือท้องกระจก ทะเลทรายวาดิรัม ทะเลทรายวาดิรัม ลิตเต้อร์เพตรา เพตรา เพตรา ปราสาทเครัค ป้อมปราการอัมมาน...


รหัสทัวร์ :: JO_RJ00010
19 พ.ย. 2561 - 29 ธ.ค. 2561

Royal Jordanian
1,251 Views
เริ่มต้น 65,900 บาท/ท่าน