พบทัวร์ 4 โปรแกรม ทัวร์ตุรกี

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล พัก 4ดาว โรงแรมถ้ำ 1คืน 8วัน 5คืน บิน(TK) : รหัสทัวร์ TR_TK00052
29,900 11 ธ.ค. - 17 มิ.ย. 63
Turkish Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK65 (21:45 - 04:10) TK68 (01:25 - 15:00) สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์ตุรกี ดินเเดน2ทวีป เอเชียยุโรป 10วัน 7คืน บิน(EK) : รหัสทัวร์ TR_EK00002
34,900 13 ม.ค. - 03 ก.ค. 63
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK377

EK119
EK120

EK374
สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน
1,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9วัน 6คืน บิน(TK) : รหัสทัวร์ TR_TK00053
33,900 06 ก.พ. - 18 มิ.ย. 63
Turkish Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK65 (21:45 - 04:10) TK68 (01:25 - 15:00) สุวรรณภูมิ
9วัน 6คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตัลบูล บินภายใน 1 ขา 8วัน 5คืน บิน(TK) : รหัสทัวร์ TR_TK00054
33,900 11 มี.ค. - 04 มิ.ย. 63
Turkish Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK65 (21:45 - 04:10) TK68 (01:25 - 15:25)

TK68 (01.50 - 15.10)
สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ
จองด่วน