พบทัวร์ 1 โปรแกรม สหรัฐอาหรับฯ

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ HELLO DUBAI 5 วัน 3 คืน : รหัสทัวร์ PVAE_EK00001
49,988 18 ส.ค. - 22 ก.พ. 66
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK375 (09.55 น. - 13.00 น. ) EK384 (02.50 น. - 12.30 น.) สุวรรณภูมิ
5วัน3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 32 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ
จองด่วน