พบทัวร์ 3 โปรแกรม ทัวร์แคนาดา

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์เเคนาดา เที่ยวชมความงามของเมืองแวนคูเวอร์ 10 วัน 7 คืน : รหัสทัวร์ CA_CX00001
165,000 30 เม.ย. - 23 ต.ค. 65
Cathay Pacific
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Cathay Pacific CX750 (11.00 น. - 15.00 น.)

CX810 (16.05 น. - 12.55 น.)
CX829 (21.00 น. - 05.00 น.)

CX717 (09.00 น. - 10.55 น.)
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
10 วัน 7คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์แคนาดา คิวเบค ซิตี้ ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการ่า 12 วัน 9 คืน : รหัสทัวร์ WCCA_CX00009
209,900 17 ส.ค. - 12 ต.ค. 65
Cathay Pacific
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Cathay Pacific CX 750

CX 838
CX 829

CX 705
สุวรรณภูมิ
12วัน 9คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 27 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์แคนาดา คิวเบค ซิตี้ ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการ่า 12 วัน 9คืน : รหัสทัวร์ WCCA_CX00007
219,900 16 ส.ค. - 05 ต.ค. 66
Cathay Pacific
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Cathay Pacific CX 750

CX 838
CX 829

CX 705
สุวรรณภูมิ
12วัน 9คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 27 มื้อ
จองด่วน