พบทัวร์ 1 โปรแกรม แคนาดา

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา วงใหญ่ 2020 10วัน 7คืน บิน(CX) : รหัสทัวร์ CA_CX00010
149,900 23 เม.ย. - 19 ต.ค. 63
Cathay Pacific
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Cathay Pacific CX708 (09.20 น.-13.15 น.)

CX838 (16.25 น.-13.20 น.)
CX829 (01.45 น.-05.00 น.)

CX713 (08.50 น.-10.40 น.)
สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน
2,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ
จองด่วน