พบทัวร์ 1 โปรแกรม แคนาดา

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์เเคนาดา เที่ยวชมความงามของเมืองแวนคูเวอร์ 10 วัน 7 คืน : รหัสทัวร์ CA_CX00001
165,000 30 เม.ย. - 23 ต.ค. 65
Cathay Pacific
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Cathay Pacific CX750 (11.00 น. - 15.00 น.)

CX810 (16.05 น. - 12.55 น.)
CX829 (21.00 น. - 05.00 น.)

CX717 (09.00 น. - 10.55 น.)
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
10 วัน 7คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ
จองด่วน