กัมพูชา

พบทัวร์ 2 โปรแกรม


กัมพูชา (2 แพ็คเกจ)

เราให้บริการรับจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ ในราคาเป็นกันเอง อาทิเช่น บริการรับจัด
ทัวร์กัมพูชา ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์กัมพูชา ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์กัมพูชาวันหยุด ทัวร์กัมพูชาปีใหม่

สนใจโทร. 02-184-6990, 02-184-6991
มือถือ 24 ชม. 061-463-9562, 064-491-9639, 064-639-6426, 082-645-5951, 097-978-9925, 065-639-5493

8,4330
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นตรวัด นครธม 3วัน 2คืนบิน(FD)
SAVE 0.-
0% OFF
  8,433
รหัสทัวร์ :: KH_FD00005 ขึ้น-ลง ดอนเมือง

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นตรวัด นครธม 3วัน 2คืนบิน(FD)

Air Asia
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว

26 ก.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

0
ประหยัดไป SAVE
THB 0
THB 0
9,5400
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ 3วัน 2คืนบิน(FD)
SAVE 0.-
0% OFF
  9,540
รหัสทัวร์ :: KH_FD00006 ขึ้น-ลง ดอนเมือง

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ 3วัน 2คืนบิน(FD)

Air Asia
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว

10 ส.ค. 2562 - 20 ก.ย. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.

0
ประหยัดไป SAVE
THB 0
THB 0
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นตรวัด นครธม 3วัน 2คืนบิน(FD)
8% OFF
SAVE 1,000.-
  8,433
รหัสทัวร์ :: KH_FD00005

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นตรวัด นครธม 3วัน 2คืนบิน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

26 ก.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 12,900
THB 11,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ 3วัน 2คืนบิน(FD)
6% OFF
SAVE 800.-
  9,540
รหัสทัวร์ :: KH_FD00006

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ 3วัน 2คืนบิน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

10 ส.ค. 2562 - 20 ก.ย. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.

THB 12,900
THB 12,100
800
ประหยัดไป SAVE
Air Asia