������������������������������������

บริการรับจัดทัวร์กัมพูชา ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์กัมพูชาราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์กัมพูชาวันหยุด
ทัวร์กัมพูชาปีใหม่ สนใจโทร 02-184-6990, 02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 065-639-5493 061-463-9562


ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 4วัน 3คืน (LQ)

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 4วัน 3คืน (LQ)

ชมความสวยงามของพระราชวังเขมรินทร์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมราชวังของไทย นมัสการพระแก้วมรกตของเขมร ที่วัดพระแก้ว เที่ยวชมนครวัด นครธม ชมโชว์ Rosana Broadway การแสดงชุดระบำอัปสราศิลปะพื้นเมืองของกัมพู...


รหัสทัวร์ :: KH_LQ00001
23 มิ.ย. 2561 - 20 ต.ค. 2561

Lanmei Airlines
1,128 Views
เริ่มต้น 10,900 บาท/ท่าน