พบทัวร์ 2 โปรแกรม

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน บิน(FD) : รหัสทัวร์ KH_FD00007
10,900 14 ก.พ. - 31 พ.ค. 63
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD610 (10:10 - 11:10) FD615 (15:15 - 16:25) ดอนเมือง
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์กัมพูชา มหัศจรรย์ พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน บิน(FD) : รหัสทัวร์ KH_FD00008
13,900 14 ก.พ. - 29 พ.ค. 63
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD608 (06:30 - 07:40) FD619 (21:45 - 22:50) ดอนเมือง
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน