พบทัวร์ 5 โปรแกรม ทัวร์พม่า

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด ชีวิตดี๊ดี (ย่างกุ้ง หงสาวดี) 2วัน 1คืน : รหัสทัวร์ VWMM_8M00035
8,555 26 ก.ค. - 22 ต.ค. 66
Myanmar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Myanmar Airways 8M 336 8M 331 สนามบินสุวรรณภูมิ
2วัน 1คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า MUTELU MYANMAR YANGON 2วัน 1คืน : รหัสทัวร์ KJMM_8M00031
10,999 08 ก.ค. - 20 ต.ค. 66
Myanmar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Myanmar Airways 8M336 8M331 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
2วัน 1คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 4 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า สุขใจ สบายอุรา (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน) 3วัน 2คืน : รหัสทัวร์ VWMM_8M00036
11,888 26 ก.ค. - 21 ต.ค. 66
Myanmar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Myanmar Airways 8M 336 8M 350 / 8M 331 สุวรรณภูมิ
3วัน 2คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า MADALAY MINGUN มูตามรอย มัณฑะเลย์ มินกุน 3วัน 2คืน : รหัสทัวร์ PVMM_8M00033
12,555 11 ก.ค. - 21 ต.ค. 66
Myanmar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Myanmar Airways 8M361 8M362 ดอนเมือง/ดอนเมือง
3วัน 2คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า MYANMAR อิ่มบุญแบบจุกๆ มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ 4วัน 3คืน : รหัสทัวร์ VWMM_8M00032
15,559 10 ก.ค. - 21 ต.ค. 66
Myanmar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Myanmar Airways 8M 338 8M 337 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
4วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 37 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน