ทัวร์พม่า

พบทัวร์ 9 โปรแกรม

พบทัวร์ 9 โปรแกรม


ทัวร์พม่า (9 แพ็คเกจ)

พม่า
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่าไหว้วัดดัง 1วัน บิน(DD)
6 % OFF
  9,743 รหัสทัวร์ :: MM_DD00028

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่าไหว้วัดดัง 1วัน บิน(DD)

จำนวนวัน
1วัน
อาหาร 1 มื้อ
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

09 พ.ค. 2562 - 26 ก.ย. 2562
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 4,999
THB 4,699
300
ประหยัดไป SAVE
Nok Air

พม่า
ทัวร์พม่า HASHTAG อิ่มบุญ 2วัน 1คืน บิน(FD)
6 % OFF
7 % OFF
  4,928 รหัสทัวร์ :: MM_FD00052

ทัวร์พม่า HASHTAG อิ่มบุญ 2วัน 1คืน บิน(FD)

จำนวนวัน
2วัน 1คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 2 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

05 มี.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 6,999
THB 6,499
500
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

พม่า
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่า สักการะ 9สิ่งศักด์สิทธิ์ 2วัน 1คืน บิน(SL)
6 % OFF
7 % OFF
6 % OFF
  8,674 รหัสทัวร์ :: MM_SL00017

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่า สักการะ 9สิ่งศักด์สิทธิ์ 2วัน 1คืน บิน(SL)

จำนวนวัน
2วัน 1คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

28 ก.ค. 2562 - 29 ก.ย. 2562
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 8,900
THB 8,400
500
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

พม่า
ทัวร์พม่า โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน พัก4 ดาว 3วัน 2คืน บิน (SL)
6 % OFF
7 % OFF
6 % OFF
8 % OFF
  4,782 รหัสทัวร์ :: MM_SL00015

ทัวร์พม่า โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน พัก4 ดาว 3วัน 2คืน บิน (SL)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

09 พ.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 9,900
THB 9,100
800
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

พม่า
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืนบิน(DD)
6 % OFF
7 % OFF
6 % OFF
8 % OFF
7 % OFF
  9,623 รหัสทัวร์ :: MM_DD00031

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืนบิน(DD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 2 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

05 ก.ค. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 11,900
THB 11,100
800
ประหยัดไป SAVE
Nok Air

พม่า
ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม ดินเเดนเเห่งทะเลเจดีย์ 3วัน 2คืนบิน(FD)
6 % OFF
7 % OFF
6 % OFF
8 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
  9,079 รหัสทัวร์ :: MM_FD00059

ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม ดินเเดนเเห่งทะเลเจดีย์ 3วัน 2คืนบิน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

03 ส.ค. 2562 - 20 ก.ย. 2562
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 11,900
THB 11,100
800
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

พม่า
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน (PG)
6 % OFF
7 % OFF
6 % OFF
8 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
8 % OFF
  8,700 รหัสทัวร์ :: MM_PG00019

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน (PG)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

27 ก.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 12,900
THB 11,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Bangkok Airways

พม่า
ทัวร์พม่า 5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์เเขวน 3วัน 2คืน บิน (FD)
6 % OFF
7 % OFF
6 % OFF
8 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
8 % OFF
8 % OFF
  5,634 รหัสทัวร์ :: MM_FD00054

ทัวร์พม่า 5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์เเขวน 3วัน 2คืน บิน (FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 2 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

17 มิ.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 11,900
THB 10,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

พม่า
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วัน 3คืน บินแอร์เอเชีย(FD)
6 % OFF
7 % OFF
6 % OFF
8 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
8 % OFF
8 % OFF
6 % OFF
  5,502 รหัสทัวร์ :: MM_FD00058

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วัน 3คืน บินแอร์เอเชีย(FD)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 มิ.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 12,900
THB 12,100
800
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

พม่า
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์  4วัน 3คืน บินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
6 % OFF
7 % OFF
6 % OFF
8 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
8 % OFF
8 % OFF
6 % OFF
8 % OFF
  6,662 รหัสทัวร์ :: MM_PG00018

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4วัน 3คืน บินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

10 พ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 12,900
THB 11,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Bangkok Airways

พม่า
ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาปอินเล มัณฑะเล 3วัน 2คืน บิน (FD)
6 % OFF
7 % OFF
6 % OFF
8 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
8 % OFF
8 % OFF
6 % OFF
8 % OFF
5 % OFF
  2,591 รหัสทัวร์ :: MM_FD00057

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาปอินเล มัณฑะเล 3วัน 2คืน บิน (FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

06 ก.ค. 2562 - 20 ก.ย. 2562
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 18,900
THB 17,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia