พบทัวร์ 7 โปรแกรม ทัวร์พม่า

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

 
 
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
MM_SL00018 : ทัวร์พม่า ไหว้พระขอพรเทพทันใจ มหัศจรรย์ ไหว้พระ 5วัดดัง 1วัน บิน(SL) 3,999 30 ต.ค. - 26 มี.ค. 63
Thai Lion Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Lion Air SL200 (08.20 น.-09.10 น.) SL207 (19.35 น.-21.25 น.) ดอนเมือง
1วัน
300
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 1 มื้อ
จองด่วน
MM_DD00002 : ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน 2วัน 1คืน บิน(DD) 7,777 03 ก.ย. - 24 มี.ค. 63
Nok Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Nok Air DD4230 (06.20 น.-07.05น.) DD4239 (21.00น.-22.45น.) ดอนเมือง
2วัน 1คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ
จองด่วน
MM_UB00001 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีชเวดากอง ขึ้นเครื่อง เชียงใหม่ 3วัน 2คืน บิน(UB) 7,887 09 ส.ค. - 13 มี.ค. 63
Myanmar National Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Myanmar National Airlines UB010 (18.45 น.-19.15 น.) UB009 (15.50 น.-17.20 น.) สนามบินเชียงใหม่
3วัน 2คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ
จองด่วน
MM_DD00001 : ทัวร์พม่า Exclusice Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน 3วัน 2คืน บิน(DD) 11,900 08 ต.ค. - 22 มี.ค. 63
Nok Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Nok Air DD4230 (06.45 น. - 07.30 น.) DD4239 (21.00 น.-22.45 น.) ดอนเมือง
3วัน 2คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน
MM_8M00009 : ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน 3วัน 2คืน บิน(8M) 11,900 20 ก.ย. - 27 มี.ค. 63
Myanmar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Myanmar Airways 8M336 (10.40 น.-11.25 น.) 8M331 (16.30 น.-18.15 น.) สุวรรณภูมิ
3วัน 2คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ
จองด่วน
MM_PG00001 : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน 3คืน บิน(PG) 14,998 02 ก.ย. - 20 มี.ค. 63
Bangkok Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bangkok Airways PG709 (12.15น.-13.40น.) PG714 (19.15 น.-21.40 น.) สุวรรณภูมิ
4วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน
MM_PG00002 : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ขึ้นเครื่อง เชียงใหม่ 4วัน 3คืน บิน(PG) 14,998 20 ก.ย. - 20 มี.ค. 63
Bangkok Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bangkok Airways PG725 (16.15 น.-17.15 น.) PG726 (17.55 น.-19.50 น.) สนามบินเชียงใหม่
4วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ
จองด่วน