พบทัวร์ 3 โปรแกรม ทัวร์พม่า

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน 2วัน 1คืน บิน(DD) : รหัสทัวร์ MM_DD00002
7,777 22 ก.พ. - 23 ต.ค. 63
Nok Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Nok Air DD4230 (06.20 น.-07.05น.) DD4239 (21.00น.-22.45น.) ดอนเมือง
2วัน 1คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า Exclusice Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน 3วัน 2คืน บิน(DD) : รหัสทัวร์ MM_DD00001
11,900 08 ต.ค. - 16 ต.ค. 63
Nok Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Nok Air DD4230 (06.45 น. - 07.30 น.) DD4239 (21.00 น.-22.45 น.) ดอนเมือง
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน บิน(PG) : รหัสทัวร์ MM_PG00029
12,900 27 มี.ค. - 16 ต.ค. 63
Bangkok Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bangkok Airways PG709 (12.15 น.-13.40 น.) PG710 (14.30 น.-16.55 น.) สุวรรณภูมิ
4วัน 3คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน