พบทัวร์ 17 โปรแกรม

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์พม่า ไหว้พระสวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง 1วัน บิน(SL) : รหัสทัวร์ MM_SL00021
1,999 08 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 63
Thai Lion Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Lion Air SL200 (07.35 น.-08.25 น.) SL207 (20.45 น.-22.35 น.) ดอนเมือง
1วัน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 1 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง 1วัน บิน(SL) : รหัสทัวร์ MM_SL00022
3,999 02 เม.ย. - 25 มิ.ย. 63
Thai Lion Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Lion Air SL200 (08.20 น.-09.10 น.) SL207 (19.20 น.-21.15 น.) ดอนเมือง
1วัน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 1 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน 1คืน บิน(SL) : รหัสทัวร์ MM_SL00025
7,900 15 มี.ค. - 29 มิ.ย. 63
Thai Lion Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Lion Air SL200 (07.35 น.-08.25 น.) SL207 (20.45 น.-22.45 น.) ดอนเมือง
2วัน 1คืน
300
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 10 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 4 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน 2วัน 1คืน บิน(DD) : รหัสทัวร์ MM_DD00002
7,777 22 ก.พ. - 23 ต.ค. 63
Nok Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Nok Air DD4230 (06.20 น.-07.05น.) DD4239 (21.00น.-22.45น.) ดอนเมือง
2วัน 1คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ย่างกุ้ง ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 2วัน 1คืน บิน(SL) : รหัสทัวร์ MM_SL00026
6,999 08 มี.ค. - 29 มิ.ย. 63
Thai Lion Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Lion Air SL200 (07.35 น.-08.25 น.) SL207 (20.45 น.-22.45 น.) ดอนเมือง
2วัน 1คืน
300
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 10 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 4 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่าโปรสุขใจ บินไปอิ่มบุญ พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 3วัน 2คืน บิน(SL) : รหัสทัวร์ MM_SL00024
8,900 29 เม.ย. - 24 มิ.ย. 63
Thai Lion Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Lion Air SL200 (07.35 น.-08.25 น.) SL201 (10.10 น.-12.00 น.) ดอนเมือง
3วัน 2คืน
300
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3วัน 2คืน บิน(SL) : รหัสทัวร์ MM_SL00023
9,999 13 มี.ค. - 26 มิ.ย. 63
Thai Lion Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Lion Air SL200 (07.35 น.-08.25 น.) SL207 (20.45 น.-22.45 น.) ดอนเมือง
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า Exclusice Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน 3วัน 2คืน บิน(DD) : รหัสทัวร์ MM_DD00001
10,900 08 ต.ค. - 16 ต.ค. 63
Nok Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Nok Air DD4230 (06.45 น. - 07.30 น.) DD4239 (21.00 น.-22.45 น.) ดอนเมือง
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน บิน(PG) : รหัสทัวร์ MM_PG00025
11,900 07 มี.ค. - 27 มิ.ย. 63
Bangkok Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bangkok Airways PG709 (12.15 น.-13.40 น.) PG710 (14.15 น.-16.40 น.)

PG714 (19.15 น.-21.40 น.)
สุวรรณภูมิ
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า 5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน บิน(FD) : รหัสทัวร์ MM_FD00062
11,900 13 มี.ค. - 21 ส.ค. 63
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD251 (07.15 น.-08.00 น.) FD258 (19.25 น.-21.15 น.) ดอนเมือง
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ดินแดนแห่งมรดกโลก พุกาม มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน บิน(PG) : รหัสทัวร์ MM_PG00024
12,900 03 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 63
Bangkok Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bangkok Airways PG709(12.15 น.-13.40 น.) PG714 (19.15 น.-21.40 น.) สุวรรณภูมิ
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน วัดพระมหาอันตูกานตาร์ 3วัน 2คืน บิน(PG) : รหัสทัวร์ MM_PG00028
12,900 03 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 63
Bangkok Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bangkok Airways PG709 (12.15 น.-13.40 น.) PG714 (19.15 น.-21.40 น.) สุวรรณภูมิิ
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3วัน 2คืน บิน(PG) : รหัสทัวร์ MM_PG00027
11,900 13 มี.ค. - 26 มิ.ย. 63
Bangkok Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bangkok Airways PG707 (13.40 น.-14.35 น.) PG708 (15.20 น.-17.20 น.) สุวรรณภูมิ
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วัน 3คืน บิน(FD) : รหัสทัวร์ MM_FD00063
12,900 13 มี.ค. - 26 มิ.ย. 63
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD244 (11.00 น.-12.15 น.) FD245 (12.45 น.-15.00 น.) ดอนเมือง
4วัน 3คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน บิน(PG) : รหัสทัวร์ MM_PG00029
12,900 27 มี.ค. - 16 ต.ค. 63
Bangkok Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bangkok Airways PG709 (12.15 น.-13.40 น.) PG710 (14.30 น.-16.55 น.) สุวรรณภูมิ
4วัน 3คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ขึ้นเครื่อง เชียงใหม่ 4วัน 3คืน บิน(PG) : รหัสทัวร์ MM_PG00002
14,998 22 ก.พ. - 26 มิ.ย. 63
Bangkok Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bangkok Airways PG725 (16.15 น.-17.15 น.) PG726 (17.55 น.-19.50 น.) เชียงใหม่
4วัน 3คืน
298
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์พม่า นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า 5วัน 4คืน บิน(PG) : รหัสทัวร์ MM_PG00026
21,900 26 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63
Bangkok Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bangkok Airways PG701 (08.50 น.-09.40 น.) PG710 (14.05 น.-16.30 น.) สุวรรณภูมิ
5วัน 4คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ
จองด่วน