พบทัวร์ 1 โปรแกรม ทัวร์บรูไน

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์บรูไน นครแห่งสันติสุข 3วัน 2คืน บิน(BI) : รหัสทัวร์ BN_BI00006
22,900 22 มี.ค. - 25 ต.ค. 63
Royal Brunei
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Royal Brunei BI514 (13.30 น.-17.15 น.) BI519 (18.30 น.-20.15 น.) สุวรรณภูมิ
3วัน 2คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ
จองด่วน