���������������


ทัวร์บรูไน ล่องเรือชม ลิงจมูกยาว 3 วัน 2 คืน

ทัวร์บรูไน ล่องเรือชม ลิงจมูกยาว 3 วัน 2 คืน

มัสยิดทองคำ พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน มัสยิดสุลต่านโอมาร์อาลีไซฟุดดิน หมู่บ้านกลางน้ำ อนุสรณ์คลิสตัล ตลาดกาดง สวนดอกไม้ ยาย่าซัน คอมแพล็กซ์...


รหัสทัวร์ :: BN_BI00004
13 ต.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561

Royal Brunei
7,090 Views
เริ่มต้น 15,888 บาท/ท่าน