พบทัวร์ 4 โปรแกรม เอเวอร์แลนด์

ค้นหาจุดหมายของท่าน

 
 
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
KR_LJ00105 : ทัวร์เกาหลี ULTRA MIRACLE KOREA 5วัน 3คืน บิน(LJ) 15,888 10 ก.พ. - 26 มี.ค. 63
Jin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jin Air LJ004 LJ 003 สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 4 มื้อ
จองด่วน
KR_LJ00109 : ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา อาสาพาไปเที่ยว 5วัน 3คืนบิน(LJ) 14,900 05 พ.ค. - 26 ก.ย. 63
Jin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jin Air LJ002 (01.05 น.-08.25 น.) LJ001 (19.55 น. - 23.35 น.) สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน
400
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน
KR_LJ00102 : ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom 5วัน 3คืน บิน(LJ) 15,999 30 มี.ค. - 30 เม.ย. 63
Jin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jin Air LJ 002 (01.05 น.-08.25 น.) LJ 001 (19.55 น.-23.35 น.) สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน
800
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน
KR_LJ00106 : ทัวร์เกาหลีULTRA SNOW KOREA 5วัน 4คืน บิน(LJ) 17,888 10 ก.พ. - 29 ก.พ. 63
Jin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jin Air LJ004 LJ003 สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 3 มื้อ
จองด่วน